Utrikespolitiska föreningen

Göteborg

Föreläsningar

Föreläsningar av Utrikespolitiska föreningen i Göteborg

Här finner du information om de olika föreläsningar och aktiviteter som UF Göteborg tidigare arrangerat. Våra föreläsningar är kostnadsfria för medlemmar, och kostar 20 kr för den som inte är medlem.

Håll utkik efter våra kommande föreläsningar här! Vi utlovar ett varierat utbud av intressanta ämnen framförda av skickliga talare.

Höstens föreläsningar i full gång

Höstterminen har sparkat igång och UF har redan hunnit med några välbesökta föreläsningar. Terminen började med ett besök av Ove Sernhede som föreläste om de upplopp och ungdomsrevolter som vi under sommaren sett både i Europa och hemma i Sverige. Detta gjordes under rubriken ”Från Brixton till Backa”, en rubrik som för övrigt, liksom av en händelse, även letade sig in på det avsnitt av Uppdrag Granskning, som sändes veckan efteråt.

UF har även hunnit med ett besök av Sveriges Radio välkända mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén som delade med sig av sina erfarenheter från vårens och sommarens händelser i Nordafrika och Mellanöstern.

FN – Spruckna drömmar – Fredrik Segerfeldt

Fredrik Segerdfeldt, liberal debattör och författare pratar om sin bok ”FN – spruckna drömmar”. Fredrik argumenterar kring hur FN fungerar i dag. Bygger FN på en naiv önskedröm som spruckit? En av flera intressanta föreläsningar om den mellanstatliga organisationen.

Mänskliga rättigheter i Europa – Birgitta Ohlsson

Visste du att yttrandefriheten i dagens Europa utmanas på vissa håll? Visste du att minoriteters ställning på många håll är mycket utsatt att HBTQ–personers rättigheter motarbetas av vissa EU-länder på grund av deras sexuella läggning och att kvinnohatet är större än någonsin?

EU ska vara en vakthund för mänskliga rättigheter och ibland måste man visa tänderna. Man talar om tolerans, men ändå råder på många håll intolerans. Vad innebär det att verktyg saknas för att kontrollera om medlemsländerna följer de mänskliga rättigheterna? Rättigheter som utgör grunden för unionen och som alla 27 länder ställt sig bakom.

Den här veckan gästar Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson UF Göteborg och ger svar på vad hon ser som EU:s framtida roll i dessa frågor.

Kris i världsekonomin

En av veckans många föreläsningar handlar om den rådande krisen i världsekonomin. USA:s kreditbetyg nedvärderades för första gången i augusti, eurosamarbetet står på randen till kollaps, occupy wallstreet-rörelsen sprider sig över världen och de folkvalda ersätts av teknokrater i Grekland och Italien. Vad är orsaken till denna kris och vilka utsikter finns för en lösning?

Erik Andersson forskar på makt, globalisering, finansmarknader och global politisk ekonomi vid institutionen för globala studier vid GU. Detta ger en spännande ingång för att studera den globala krisen. Han är en mycket populär föreläsare på institutionen. En av många intressanta föreläsningar som behandlar världsekonomin, arrangerade av oss på UF.

Tunisien ett år efter Jasminrevolutionen

Medlemmar från det tunisiska liberala oppositionspartiet PDP (Parti Démocrate Progressiste) bjöd UF:s medlemmar på lunchseminarium för ett par veckor sedan en fascinerande förstahandsskildring om vad som föranledde revolutionen i Tunisien för ett år sedan och vad som har hänt sedan dess.

Den 17 december 2010 när grönsakshandlaren Mohamed Bouazizi brände sig själv till döds var Attia Athmouni (ordförande för PDP:s lokalavdelning i Sidi Bouzid) snabb att utnyttja världens uppmärksamhet. Det som för vissa framstod som ett spontant uppror var dock i själva verket resultatet av flera års hårt arbete och planerande, berättade Athmouni som beskrev hur dagens aktioner förbereddes om nätterna. Facebook var ett av sätten nå ut till människor. Revolutionen baserades på sociala behov som behovet av mänsklig dignitet och den drevs av unga människor. Armén närvarade vid demonstrationerna och skyddade folket – som tack fick de ibland blommor av demonstranterna. Den 13 januari 2011 förstod man att makten började falla. Dagen efter flydde presidenten Ben Ali som hade hållit den lagstiftande, rättsliga och exekutiva makten i över 20 års tid.

Under ett par timmar stod landet utan ledning. Sedan började maktöverföringen i enlighet med konstitutionen. Från att nationalförsamlingens ordförande tog över förberedelserna för kommande val fram till när valen hölls i oktober avverkades tre olika provisoriska regeringar. Protesterna fortsatte, ibland med orimliga krav. Bristen på tillit för polisen var ett av de största problemen. Den konstitutionella församlingen (assemblée nationale) lyfte upp åsikterna ”från gatan” till högre politisk nivå. Valet som hölls i oktober 2011 var fritt och rättvist och valdeltagandet var högt. Den stora vinnaren i valet var det jämförelsevis moderata islamistiska partiet Ennahda som fick 99 av de 216 platserna (45,8 %) i den konstitutionella församlingen. På andra, tredje och fjärde plats kom ett höger-center parti, ett populistiskt uppstickarparti och ett center-vänster parti. Det femte största partiet blev PDP med 16 platser (7,4 %). Församlingens största utmaning är nu att skriva en ny grundlag. Den nya regeringen i Tunisien vill ha goda relationer med hela världen – också Sverige.

Många intressanta frågor ställdes av publiken, bland annat om dominoteorin och den Arabiska våren, situationen i Sidi Bouzid idag, vad en moderat islamist är och hur representanterna från PDP såg på omvärldens inställning och NATOs inblandning i Libyen.

PDP får stöd från svenska Folkpartiet som även bjudit in partirepresentaterna till Sverige, Nejib Chebbi, (grundare av PDP och fd ordförande, presidentkandidat), Sahbi Grira (Ledamot i Verkställande utskottet), Attia Athmouni (ledamot i partistyrelsen, ordförande i lokalavdelningen Sidi Bouzid) och Mahmoud Baroudi. Representanterna var speciellt intresserade av att se hur det kommunala självstyret i den svenska förvaltningsmodellen fungerar.

Bistånd, Ikea eller landgrabbing -Var finns hoppet för Afrika

De föreläsningar UF arrangerar, är uppskattade av såväl medlemmar som av allmänheten. Det visade torsdagen på då vi bjöd in till en fullsatt föreläsning på temat Afrika. Föreläsningen inleddes med en introduktion av Klara Sommerstein och Karolina Riedel, som med hjälp av Minor Field Studie- stipendium genomförde två månaders fältarbete i Etiopien i vintras. De delade med sig av sina erfarenheter från sin studie om landgrabbing och visade oss hur det verkligen ligger till med dessa utländska företag som etablerat sig på den leasade marken och hur människor upplever fenomenet. Något tänkvärt de ville skicka med oss i publiken, var att man måste vara medveten om att ursprungsland inte alltid står utmärkt när man köper blommor och att det som man tror är holländska rosor i själva verket kan vara odlat under för de anställda mycket svåra förhållanden i Etiopien.

Efter Kara och Karolinas introduktion följde en föreläsning med Andreas Bergh, nationalekonom och välfärdsforskare vid Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning (IFN). Bergh talade om orsakerna och möjliga lösningar på fattigdomen på kontinenten Afrika. Han tog upp biståndsproblematiken: micro-macro-paradoxen, svårigheter med att förändra institutioner, problemen och möjligheterna med ”fairtrade” och vad landgrabbing egentligen kan innebära. Han visade även hur västerländska företag som Coca Cola och Subway etablerar sig i utvecklingsvärlden och hur människor själva definierar ordet utveckling. En av många lärorika föreläsningar i ämnet arrangerade av UF.

Lecture and discussion with Benny Dagan, ambassador of Israel

Yesterday, Benny Dagan, ambassador of Israel was visiting UF. Dagan held a lecture on the topic ”Israel and the regional upheaval” followed by questions asked by moderator Christer Fridén, former Middle East correspondent at SR and of course a discussion with the audience. The lecture was well attended and a lot of interesting questions came up by an engaged audience.

UF Film Club Premiere: Screening and mingle/filmquiz

Last Monday UF:s Interntaional Film Club, in a new collaboration with Cinema Politica had premiere. The evening started with a screening of the film If a Tree Falls: a story of the earth liberation front, about he rise and fall of a cell of the eco-terrorist organisation ELF. This was followed by mingling, snacks and a film quiz in Café Haga. Films will be screened every second Monday, so have look at the programme and pop by!

Forumdag i Linköping

I helgen deltog UF Göteborg i den av UFS (Utrikespolitiska Förbundet Sverige- vår paraplyorganisation) och UF Linköping anordnade forumdagen för alla Sveriges utrikespolitiska föreningar. Helgen gick ut på att dela erfarenheter, utveckla samarbete föreningarna emellan och att ha trevligt ihop. Lördagen inleddes med lunch och mingel och fortsatte med bl.a workshops om medlemsvård och kommunikation samt samtal i grupper tillsammans med andra som var aktiva i respektive föreningars sektioner. Kvällen avslutades med en sittning på Platå. Söndagen ägnades bland annat åt förberedelser för vårens årligen återkommande Utriksepolitiska Konvent.

Spring Exhibition 2nd of June

This Thursday UF arranged the last event for this semester: a spring vernissage with artist exploring the theme of politics . You could find everything from photographs and paintings to a video installation. The event was well attended and much appreciated among the visitors, enjoying some snacks and mingling with the artists. If you missed out you will find the exhibition here, in an interactive set up below.
Thank you to all great artist and all visitors and see you in September for more UF events.

Stockholmsresa med besök på UD

I dagarna reste UF Göteborg till Stockholm för att besöka Utrikesdepartementets enhet för utvecklingspolitik, Utrikespolitiska Institutet samt Stockholm International Peace Research Institute. Dessutom ordnade UF Södertörn kvälls-häng på Mosebacke och bjöd in UF Göteborg och UF Stockholm.

Studiebesöken började på UD där vi mottogs väl av årets praktikanter Andreas Sandberg och Zohreh Khoban som också berättade lite om hur det var att praktisera på enheten för utvecklingspolitik. Vi fick även träffa Elenore Kanter för en diskussion om Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU). Samtalet behandlade allt ifrån utmaningarna i att skapa samstämmighet och deltagande till hur man praktiskt får resonera sig fram i innehåll och ordval när man utformar de policys som sen ska få gehör i riksdag och regering.

Därefter fick vi träffa Andreas Hilmerson från enheten för multilateralt utvecklings-samarbete som berättade och svarade på frågor om Sveriges roll inom FN: vilka frågor Sverige huvudsakligen driver, hur det är att stå upp i frågor som Sverige är i princip ensamma i att driva, vilka länder man ofta samarbetar med, Kinas nya roll i biståndet och mycket mer. Avslutningsvis fick vi även träffa Ola Sohlström, samordnare på Afrikaenheten, som även gått UD:s diplomatprogram. Här fick vi veta mer om hur det var att arbeta på på Afrikaenheten, hur det går till på diplomatprogrammet och om tidigare arbete på EU-kommissionen i Bryssel. Hur ser egentligen länken ut mellan utbildning och arbetsliv, vad har man mest nytta av och vilka är utmaningarna? Vi fick även värdefulla tips vad man bör tänka på om man vill arbeta på UD eller komma in på diplomatprogrammet.

Föreläsningar av Utrikespolitiska föreningen i Göteborg