Utrikespolitiska föreningen

Göteborg

Kommittéer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborgs Kommittéer

Utrikespolitiska Förningen Göteborg består av fem kommittéer som ansvarar för föreningens olika verksamheter. Bland våra kommittéer finner du Föreläsningskommittén, Eventkommittén, PR kommittén, Utblick och Model United Nations (MUN) kommittén.

Du är mer än välkommen att kontakta oss om du önskar engagera dig i vår förening, har frågor eller bara vill bolla tankar med oss. Information samt kontaktuppgifter till UF Göteborgs respektive kommittéer finner du längre ner.

Föreläsningskommittén

Föreläsningskommittén arrangerar föreläsningar och debatter inom området internationella frågor. Verksamheten ansvarar huvudsakligen för att bjuda in föreläsare samt organisera de praktiska aspekterna kring tillställningarna.

Som medlem i föreläsningskommittén, har du möjlighet att arrangera föredrag som berör ämnen du själv är intresserad av. Du får dessutom tillgång till ett värdefullt kontaktnät.

Kontakta: lecture@ufgbg.se

Eventkommittén

Event kommittén arrangerar allt från utlandsresor, fester och studiebesök till filmklubbar och filmfestivaler. Tillställningarna möjliggör för våra medlemmar att umgås med varandra samt knyta nya kontakter.

Som medlem i Eventkommittén får du lära dig hur du planerar såväl inrikes- som utlandsresor samt hur du organiserar olika typer av events.

Kontakta: event@ufgbg.se

PR kommittéen

PR kommittéen behandlar föreningens relation med våra medlemmar liksom den till media. Som ansvarig för medierelationer samt hanteringen av publicitet för olika tillställningar och föreläsningar, har PR kommittén till uppgift att dra uppmärksamhet till UF Göteborg. Detta görs både genom att hålla våra medlemmar uppdaterade om våra aktiviteter, samt genom att sprida information om föreningens verksamhet till omvärlden.

Som medlem i PR kommittén får du hur vi går tillväga för att nå våra mål med små medel, nätverk och samarbete. Våra främsta kanaler utgör föreningens hemsida, sociala medier samt våra affischer.

Kontakta: pr@ufgbg.se

Utblick

Utblick är UF Göteborgs egen medlemstidning. Tidningen ges ut såväl digitalt som i pappersform, och riktar sig till alla som är intresserade av internationell politik.

Kontakta: editors@utblick.org

Model United Nations (MUN) kommittéen

MUN är en utvecklande aktivitet som går ut på att deltagarna tränar sig inför olika situationer genom rollspel. Exempel på roller kan vara representanter eller delegater från FN eller andra mellanstatliga organisationer. Utöver rollspel anordnar kommittén, varje halvår, en utlandsresa till en MUN konferens.

Som medlem i MUN kommittéen får du möjlighet att utveckla din förmåga att lösa problem samt bedriva forskning, tala inför publik, debattera och skriva. Du får dessutom en chans att utveckla kommunikationsfärdigheter såsom kritiskt tänkande, lagarbete och ledarförmåga.

Kontakta: modelun@ufgbg.se

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg består av flera kommittéer